Selts

MTÜ Pühalepa Naistekoja juhatuse liikmed on: Reet Põldveer, Tiiu Metsar ja Urme Liit
Liikmeid on 19 (seisuga 09.03.2015.a.)

MTÜ Pühalepa Naistekoda kuulub Eesti Maanaiste Ühendusse, Saarte Naiste Kogusse ja Ühendusse Kodukant Hiiumaa.

Naistantsurühm on registreeritud rahvakultuuri andmekogus ning laulu-ja tantsupeo registris. Tantsurühma juhendab Helve Rakkaselg. Naisrühm kannab oma kodukoha- Pühalepa valla rahvariideid, mis on meie endi näputöö.

MTÜ Pühalepa Naistekoja tegevuse eesmärgiks on Pühalepa valla naiste vaimsuse, majandusliku ja kultuurielu edendamine.